Obchodné meno: Rekreačné zariadenie Javorinka sk, s.r.o.

Sídlo: Rekreačná oblasť Dubník 1054, 916 01 Stará Turá

IČO: 50 076 710

Spoločnost Rekreačné zariadenie Javorinka sk, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32325/R


telefón: 032 / 776 25 80

mobil: +421 911 74 74 71

e-mail: rzjavorinka@gmail.com


Poštová adresa:

Rekreačné zariadenie Javorinka

Dubník 1054

916 01 Stará Turá

Slovensko