Rekreačné zariadenie ponúka priestory na organizáciu školení, usporiadanie rodinných akcií, svadieb a iných spoločensko-kultúrnych podujatí.